Algoritme

comerç algorítmic : Algoritme
Què és l'algoritme

Un algorisme és un conjunt d’instruccions per resoldre un problema o realitzar una tasca. Un exemple habitual d'algorisme és una recepta, que consisteix en instruccions específiques per preparar un plat / àpat. Tots els dispositius informàtics utilitzen algoritmes per realitzar les seves funcions.

DESCOMPANYAMENT Algoritme

Les empreses financeres utilitzen algoritmes en àmbits com el preu del préstec, la negociació d’accions i la gestió d’actius i passius. Per exemple, el comerç algorítmic, conegut com "algo", s'utilitza per decidir el calendari, el preu i la quantitat de comandes d'accions. La negociació algo, també coneguda com a negociació automatitzada o de caixa negra, utilitza un programa informàtic per comprar o vendre valors a un ritme que no és possible per als humans. Atès que els preus de les accions, les obligacions i les mercaderies apareixen en diversos formats en línia i en les dades de negociació, el procés mitjançant el qual un algorisme digereix les puntuacions de dades financeres és fàcil. L’usuari del programa només defineix els paràmetres i obté la sortida desitjada quan els valors compleixen els criteris del comerciant.

Tipus d’Algos

Diversos tipus d'algorismes de negociació ajuden els inversors a decidir si comprar o vendre. Un algoritme de reversió mitjà examina els preus a curt termini sobre el preu mitjà a llarg termini, i si una acció supera molt la mitjana, un comerciant el pot vendre per obtenir un benefici ràpid. L’estacionalitat es refereix a la pràctica que els comerciants compren i venen valors en funció de l’època de l’any quan els mercats solen augmentar o baixar. Un algorisme d’anàlisi del sentiment valora les notícies sobre un preu de les accions que podria comportar un volum més elevat durant un període de negociació.

Exemple d'algoritme

A continuació, es mostra un exemple d'algorisme de negociació. Un comerciant crea instruccions al seu compte automatitzat per vendre 100 accions d'una acció si la mitjana mòbil de 50 dies baixa per sota de la mitjana mòbil de 200 dies. Per contra, el comerciant podria crear instruccions per comprar 100 accions si la mitjana mòbil de 50 dies d'una acció creix per sobre de la mitjana mòbil de 200 dies. Els algorismes sofisticats consideren centenars de criteris abans de comprar o vendre valors. Els ordinadors sintetitzen ràpidament les instruccions automatitzades del compte per produir resultats desitjats. Sense els ordinadors, la comercialització complexa requeriria molt de temps i seria possible.

Algorismes en informàtica

En informàtica, un programador ha d’utilitzar cinc parts bàsiques d’un algorisme per crear un programa d’èxit. Primer, descriu el problema en termes matemàtics abans de crear les fórmules i els processos que creen resultats. A continuació, el programador introdueix els paràmetres de resultat, i després executa el programa repetidament per provar-ne la precisió. La conclusió de l'algorisme és el resultat donat després que els paràmetres passin pel conjunt d'instruccions del programa.

Per als algoritmes financers, com més complex sigui el programa, més dades pot utilitzar el programari per fer avaluacions precises per comprar o vendre títols. Els programadors posen a prova algoritmes complexos per garantir que els programes no tenen errors. Es poden utilitzar molts algoritmes per a un problema; tanmateix, n’hi ha alguns que simplifiquen el procés millor que d’altres.

Comparació de comptes d'inversió Nom del proveïdor Descripció del anunciant × Les ofertes que apareixen a aquesta taula provenen de col·laboracions per les quals Investopedia rep una compensació.

Termes relacionats

Definició automàtica Autotrading és un pla de negociació basat en comandes de compra i venda que es col·loquen automàticament en funció d’un sistema o programa subjacent. més Definició de comerç algorítmic El comerç algorítmic és un sistema que utilitza models matemàtics molt avançats per prendre decisions sobre transaccions als mercats financers. més Definició de lògica difusa La lògica difusa és una lògica matemàtica que intenta resoldre problemes amb un espectre obert i imprecis de dades que permet obtenir una sèrie de conclusions precises. més Definició de comerç quantitatiu El comerç quantitatiu consisteix en estratègies de negociació que es basen en càlculs matemàtics i en la xifra de números per identificar oportunitats de negociació. més Programa Arbitrage Trading (ATP) Definició Un programa de negociació arbitral (ATP) és un programa informàtic que busca aprofitar les oportunitats d’arbitratge del mercat financer. més Definició de comerç de programa La comercialització del programa es refereix a l’ús d’algoritmes generats per ordinador per fer operacions en grans volums i de vegades amb gran freqüència. més Enllaços de socis
Recomanat
Deixa El Teu Comentari