Principal » banca » Regla de Taylor

Regla de Taylor

banca : Regla de Taylor
Quina és la regla de Taylor?

La regla de Taylor és una directriu proposada per com els bancs centrals, com la Reserva Federal, han de alterar els tipus d’interès en resposta a canvis en les condicions econòmiques. La regla de Taylor, introduïda per l'economista John Taylor, es va establir per ajustar i fixar taxes prudents per a l'estabilització a curt termini de l'economia, mantenint un creixement a llarg termini. La regla es basa en tres factors:

  1. Objectius enfront dels nivells d’inflació reals
  2. Plena ocupació enfront dels nivells d’ocupació reals
  3. El tipus d'interès a curt termini és adequat i coherent amb la plena ocupació

Comprensió de la regla de Taylor

La regla de Taylor és essencialment un model de previsió utilitzat per determinar quins tipus d’interès seran o haurien de ser, a mesura que es produeixin canvis en l’economia. La norma de Taylor fa la recomanació que la Reserva Federal augmenti els tipus d’interès quan la inflació és alta o quan l’ocupació superi els nivells d’ocupació complets. Per contra, quan la inflació i els nivells d’ocupació són baixos, els tipus d’interès haurien de disminuir.

Història de la regla de Taylor

La regla de Taylor va ser inventada i publicada entre 1992 i 1993 per John Taylor, un economista de Stanford, que va exposar la norma en el seu estudi de 1993, "Discreció vs. Política de regles en pràctica". Taylor va continuar perfeccionant la regla i va fer modificacions a la fórmula el 1999.

Equació de la regla de Taylor

L’equació, amb algunes alteracions, que utilitzen els bancs centrals sota el govern de Taylor, sembla:

i = r * + pi + 0, 5 (pi-pi *) + 0, 5 (aa *)

On:

i = tipus nominal de fons alimentats

r * = taxa de fons federals reals (normalment el 2%)

pi = taxa d’inflació

p * = taxa d'inflació objectiu

Y = logaritme de la producció real

y * = logaritme de la sortida potencial

En termes més simples, aquesta equació diu que la inflació és la diferència entre un tipus d’interès real i un nominal. Els tipus d'interès reals inclouen la inflació en la seva facturació, mentre que els tipus nominals no. L’objectiu de l’equació és mirar objectius potencials dels tipus d’interès; tanmateix, aquesta tasca és impossible sense mirar la inflació. Per comparar els índexs d’inflació i la no inflació, cal observar l’espectre total d’una economia en termes de preus. Sovint es fan variacions en aquesta fórmula en funció del que els banquers centrals determinen són els factors més importants a incloure.

Per a molts, el jurat està fora de la regla de Taylor, ja que comporta diversos inconvenients, essent el més greu que no pot tenir en compte desbordaments bruscs o canvis en l’economia, com ara un xoc de borsa o un mercat immobiliari. Si bé encara no es resolen diversos problemes amb la norma, molts bancs centrals consideren que la regla de Taylor és una pràctica favorable i una investigació extensa indica que la norma ha millorat la pràctica del banc central en general.

Comparació de comptes d'inversió Nom del proveïdor Descripció del anunciant × Les ofertes que apareixen a aquesta taula provenen de col·laboracions per les quals Investopedia rep una compensació.

Termes relacionats

Funcionament del tipus d'interès Es defineix el tipus d'interès que cobra una institució dipositària en una venda nocturna de saldos a la Reserva Federal a un altre dipositari. més Monetarisme Definició El monetarisme és un concepte macroeconòmic que afirma que els governs poden fomentar l'estabilitat econòmica dirigint la taxa de creixement de l'oferta de diners. més Neutralitat de la definició de diners La neutralitat dels diners és una teoria econòmica que afirma que els canvis en el subministrament de diners agregats només afecten variables nominals, com ara preus, salaris i tipus de canvi. més Regla de McCallum La Regla de McCallum és una regla de política monetària que descriu la relació entre la inflació i el creixement de l'oferta monetària necessària per crear un nivell d'inflació. més Política de regla fixa Una política de regla fixa és una política fiscal o monetària que funciona automàticament, basada en un conjunt de regles predeterminades. més Teoria de la quantitat de diners Definició La teoria de la quantitat de diners és una teoria sobre la demanda de diners en una economia. més Enllaços de socis
Recomanat
Deixa El Teu Comentari